Search

Information

Konkurs matematyczny Pretekst

Konkurs skierowany jest nie tylko do uczniów już odnoszących sukcesy matematyczne ale, przede wszystkim, do tych, u których należy dodatkowo rozbudzić matematyczną pasję. Idei tej odpowiada sposób punktowania oraz specyfika zadań (w tym roku pretekstem jest sobotni poranek i parówki na śniadanie).

• Konkurs pozwala w innej formie dodatkowo przygotować uczestników do Sprawdzianu w klasie szóstej, Egzaminu gimnazjalnego czy do Matury. Kładzie szczególny nacisk na te umiejętności, które CKE w swoich sprawozdaniach wymienia jako największe bolączki naszych uczniów.

• Daje sposobność odkrywania nieujawnionych jeszcze talentów matematycznych. Stawia ucznia w innej sytuacji matematycznej niż lekcje szkolne a więc daje szanse na "rozkwit na innej glebie".

Choć uczniowie (lub ich rodzice) samodzielnie zgłaszają się do Konkursu to mogą to zrobić jedynie posiadając [identyfikator szkoły].

Szkolny koordynator zgłosił Szkołę do Konkursu – do 22 lutego 2014 r. –i  przekazuje  uczniom ten identyfikator. Łącze do dokładnych informacji o Konkursie, wraz z formularzem zgłoszenia szkoły, znajduje się na stronie internetowej www.matpret.pl.

Additional information