Search

Information

6.XII 2017 - "Dzień inwazji świętych Mikołajów"

"Dzień inwazji świętych Mikołajów" - rozdawano prezenty

Taniec radości świętych Mikołajów

Otrzęsiny klas IV "Super bohaterowie"

1. Powołanie loży obserwatorów.

2.Pokazy taneczne klas IV zakończone okrzykiem lub rymowanką o swojej klasie.

3. Konkurencje wiedzowe.

4. Konkurencje sportowe - prowadząca p. Monika Zasuwa

5. Konkurencja narciarska dla wychowawców.

6. Zabawa andrzejkowa "Kącik wróżb".

Udział pocztu sztandarowego w szkolnej uroczystości pasowania uczniów klas pierwszych 16 listopada 2017 r.

 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2017 r. członkowie prezydium Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego wzięli udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

 

Msza św. w intencji Ojczyzny.

 

Uroczystości patriotyczne na Placu Bartosza Głowackiego.

 

Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.

Światowy Dzień Godności

Od 2009 roku w trzecią środę października jest organizowany Światowy Dzień Godności, którego inicjatorem jest ruch Global Dignity. Po raz pierwszy do tej akcji włączyła się nasza szkoła. Podjętym działaniom przyświecało hasło: "Różni, ale równi". W klasach odbyły się warsztaty, prezentacje multimedialne, wykonano plakaty. Uczniowie klas młodszych oraz uczniowie świetlicy wykonywali prace plastyczne.

Światowy Dzień Godności przypomina o tym, że szacunek i godne życie przysługuje każdemu człowiekowi. Uczniom uświadomiono, że utracić godność można wtedy, gdy ktoś nas znieważa słownie i fizycznie. Jest też druga strona medalu. Zachowując się niegodnie, sami siebie pozbawiamy godności. Warto zawsze mówić o szacunku, godności i o zasadach kulturalnego zachowania się. Pojawiło się ponadto hasło "stop hejtowi". Na lekcjach wychowawczych omówiono problemu wszechobecnego hejtu : "Nikt nie ma prawa wyśmiewać lub poniżać drugiej osoby  z jakiekolwiek powodu".
          Światowy Dzień Godności przyczynił się w dużej mierze do uświadomienia sobie ważnego aspektu naszego życia. Należy mieć nadzieję, że wpłynie to na poprawę naszych zachowań. Warto przypominać wszystkim naszym uczniom o szacunku, koleżeństwie i tolerancji.

Additional information