Search

Information

18 października: Dzień Godności

- Pamiętajmy i uczmy od najmłodszych lat, że każdy człowiek maprzyrodzoną i niezbywalną godność, która jest źródłem jego praw iwolności – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

18 października w całej Polsce pod honorowym patronatem RPD obchodzonyjest Dzień Godności.

Światowy Dzień Godności powstał w 2006 roku i obchodzony jest w trzecią środępaździernika. Dzień ten jest symbolicznym ukoronowaniem działań na rzeczgodności i ma przypominać o tym, że szacunek przysługuje każdemu.

- Godnośćczłowieka nie jest uzależniona od stopnia wykształcenia, od posiadanej wiedzy czyumiejętności, jest wartością przynależną każdemu, niezależnie od wieku, koloruskóry, kraju pochodzenia, czy wyznawanych wartości – podkreśla Marek Michalak.

W ubiegłym roku w obchodach Dnia Godności uczestniczyło ponad milion dzieci w79 krajach. W projekcie od 8 lat aktywnie uczestniczy również Polska, gdzie za jegoorganizację odpowiada Global Dignity Poland. Od 2015 działania stowarzyszeniaobjęte są honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka.

Wzorem poprzednich lat tego dnia tysiące wolontariuszy wyruszy do szkół, abyporozmawiać z młodzieżą na temat godności i jej wartości. Od 2008 roku DzieńGodności zawitał już do blisko 500 polskich szkół i tym samym tysiące młodych ludzimiało okazję rozmawiać o godności.

Podziękowanie

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Szkole podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu

W dniach 21 do 25 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Wychowawcy klas starszych przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat praw dziecka. Uczniowie przygotowali i zaprezentowali scenki nt. wybranych praw dziecka oraz ilustrowali wybrane przez siebie prawa. Efektem ich pracy była wystawa pt. „Prawa dziecka oczami dzieci”. Wychowawcy klas młodszych również dołączyli się do akcji przeprowadzając lekcje na temat praw dziecka. Uczniowie świetlicy w ten dzień zapoznali sie z wybranymi prawami dziecka i najlbliże im prawo zilustrowali.

Została przygotowana gazetka informacyjna dla uczniów i rodziców.

Odbył się również konkurs wiedzy o prawach dziecka „Znam swoje prawa”. Chętni uczniowie klas 4-6 rozwiązywali testsprawdzający wiedzę na temat Konwencji Praw Dziecka. Zostały przyznane I, II i III miejsce.

Na zakończenie tygodnia przedstawiciele Samorząu Uczniowskiego przeprowadzili sondę na tema Praw Dziecka. Zadawali uczniom dwa pytania : Czy potrafisz wymienić trzy prawa dziecka? oraz Jakie prawo dziecka jest dla Ciebie najważniejsze? W wyniku przeprowadzonej sondy wiemy, że uczniowie potrafią wymienić przynajmniej trzy prawa dziecka. Za najważniejsze dla siebie uznali prawo do edukacji.

Dzięki przeprowadzonym działaniom wiemy, że nasi uczniowie znają swoje prawa i sami ich przestrzegają.

 

Rzecznik Praw ucznia

Ewa Górska

 

Wyniki konkursu „Znam swoje prawa”

W środę 23 listopada odbył się konkurs pt. „Znam swoje prawa”. Konkurs został zorganizowany w związku z Dniem Praw Dziecka obchodzonym 20 listopada. Uczniowie klas 4-6 mogli wykazać się wiedzą na temat Konwencji Praw Dziecka.

 

Oto wyniki:

I Miejsce : Maja Kotulska   klasa 6b     30p

II Miejsce: Zofia Krakowiak   klasa 6c   28p

III Miejsce : Kamila Jędrzejczyk   klasa 5b   26p

                  Agnieszka Kotulska   klasa 4d 26p

Gratulujemy!

20 .11.2016 r. - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Prawa dziecka to nie jest jakiś przywilej, który dzieciom się należy, jeśli są grzeczne, one im się należą, bo są dziećmi, są ludźmi”

(M. Michalak)

 

20 .11.2016 obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
20 listopada nie został wybrany przypadkowo – to rocznica uchwalenia najpierw Deklaracji Praw Dziecka a następnie Konwencji o prawach dziecka. W wielu miejscach świata dzisiejszy dzień obchodzony jest jako Dzień Dziecka.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ma przypominać wkład Polski w tworzenie dokumentów dotyczących praw dziecka i światowego systemu ochrony praw dziecka. Konwencja o prawach dziecka nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka; podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie ją ratyfikowały. Polska podpisała i ratyfikowała ją w 1991 r.

Additional information