Search

Information

Wszawica

Poradnik o wszawicy wśród dzieci 

Jak chronić dziecko w sieci?

Artykuł 1

Artykuł 2

Dziecko wobec mediów

Dziecko, szczególnie w okresie decydującego rozwoju, a więc do dziesiątego roku życia, jest niezwykle podatne na bodźce, które są mu dostarczane. Wiek wczesnoszkolny

to czas kształtowania się charakteru i osobowości. W sposób niezmiernie intensywny dziecko poznaje środowisko społeczne i wzajemne relacje zachodzące w procesie komunikacji międzyludzkiej.

Źródłem takich doświadczeń staje się coraz częściej telewizja oraz internet. Telewizja, jako pierwsze medium, do słowa oddziałującego na umysł dodała obraz, który odwołuje się przede wszystkim do emocji i wrażeń. Odbiorca telewizyjny, zwłaszcza „mały odbiorca”, jest takim widzem, którego skupiony wzrok podąża za ruchomym obrazem, pozostawiając w tle słowo – podstawowy nośnik treści

Czytaj więcej: Dziecko wobec mediów

Krzywdzenie emocjonalne dziecka

Krzywdzenie dzieci najczęściej kojarzy się z dotkliwym biciem lub wykorzystywaniem seksualnym. Niewielu rodziców, opiekunów zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo popularną formą wyrządzania krzywdy jest wykorzystywanie psychicznej przewagi dorosłego w celu umniejszania godności dzieci. Tymczasem krzywdzenie emocjonalne towarzyszy wszelkim formom przemocy wobec dzieci.

Wg Danya Glaser, z Instytutu Psychologii Klinicznej w Londynie do przejawów krzywdzenia psychicznego można zaliczyć:

Czytaj więcej: Krzywdzenie emocjonalne dziecka

Dziecko niepełnosprawne w szkole

 Niepełnosprawność, wg WHO, to każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym. To każde ograniczenie bądź niemożność /wynikające z niesprawności/ prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.

To ograniczenie lub brak możliwości pełnienia roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi kulturowymi uwarunkowaniami.

Brak jednoznacznej definicji niepełnosprawności skutkuje różnymi rozwiązaniami w zakresie orzecznictwa:

Czytaj więcej: Dziecko niepełnosprawne w szkole

Jak odnieść sukces w szkole?

PIĘĆ KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU W SZKOLE

Nigdy nie jest zbyt wcześnie albo za późno na to, aby pomóc dziecku rozwinąć umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole. Dowiedz się jak należy to zrobić. Aby Twoje dziecko osiągnęło sukces w szkole musi przede opanować poniższe umiejętności.

1.Być dobrze zorganizowane,
2. Umieć zarządzać czasem,
3. Określić swoje priorytety,
4. Umieć się skoncentrować,
5. Mieć motywację.

Zacznij od zdefiniowania które z powyższych umiejętności stanowią problem dla Twojej pociechy.

Czytaj więcej: Jak odnieść sukces w szkole?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

Wiele przypadków trudności w nauce, takich jak trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, inaczej zwane niedosłuchem centralnym, to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).

Wiele z tych zaburzeń jest wynikiem niedotlenienia mózgu w czasie porodu, zapalenia opon mózgowych, urazów głowy i zatruć w dzieciństwie. U części dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego są wynikiem braku właściwej stymulacji układu słuchowego we wczesnym dzieciństwie na tle zaniedbań wychowawczych lub gdy przez dłuższy czas obecny jest nawet niewielki niedosłuch przewodzeniowy, będący najczęściej efektem przewlekłego, wysiękowego zapalenia ucha środkowego.

Czytaj więcej: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

GDZIE PO POMOC?

Czytaj więcej: GDZIE PO POMOC?

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Czytaj więcej: PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA DZIECKA

Historia praw dziecka

Historia praw dziecka nie jest zbyt długa, bowiem dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku w świadomości ludzi ukształtowało się przekonanie, że dziecko potrzebuje szczególnej opieki i ochrony. W okresie średniowiecza i kilku kolejnych epok twierdzono, że dziecko potrzebuje twardej dyscypliny i surowego traktowania aby wyrosło na wartościowego dorosłego człowieka.

dalejPRAWA DZIECKA

Godziny pracy w 2016/2017

Poniedziałek - 8.00-12.00

 

Wtorek - 8.00-12.00

 

Środa-8.00- 13.00

12.10 - zajęcia indywidualne

Czwartek - 8.00- 13.00

8.25 - zajęcia indywidualne

Piątek - 8.00-12.00

9.20- zajęcia indywidualne

 

 Pedagog szkolny zaprasza na swoją stronę - http://www.sp4-pedagog.strefa.pl/

 

 

 

Additional information