Search

Information

Aleksandra Wąsik uczennica kl. 4b została laureatką ogólnopolskiego "Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II" OLIMPUS.
Konkurs zgodnie z regulaminem organizatorów został przeprowadzony w szkole dnia 5 kwietnia 2013r. przez katechetki p. Annę Gurdak i p. Agatę Podleśną.
W konkursie startowało 37 uczniów naszej szkoły z klas czwartych, piatych i szóstych. Polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Zakres wiedzy był bardzo szeroki, obejmował: życie przed wyborem na papieża, pontyfikat Jana Pawła II oraz chorobę i śmierć. Pytania konkursowe z jednej strony ogólne, były dość szczegółowe, więc trzeba było wykazać się niebagatelną wiedzą o Wielkim Polaku.
Ola, jako uczennica klasy czwatrej jest więc jedną z najmłodszych uczestników tego konkursu z tak wielkim osiągnięciem. W konkursie na 240 pkt. możliwych do otrzymania, zdobyła 230 pkt., co zakwalifikowało ją na 5 miejscu wśród ponad 5 tys. osób starujacych w całej Polsce. Z ogromnego sukcesu Oli wraz z nią cieszy się szkoła i jej katechetka p.Anna Gurdak.

Additional information