Search

Information

Konkursy przedmiotowe

„Młody Matematyk”

XI Rzeszowski Konkurs Matematyczny/XI RKM/ dla Uczniów Szkół Podstawowych „Młody Matematyk”

Cele konkursu:

·popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

·motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy  z młodymi pasjonatami,

·wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauczania z matematyki na poziomie szkoły podstawowej województwa podkarpackiego.

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i finałowym.

Tematyka XI RKM Młody Matematyk

·liczby i działania na nich,

·własności figur,

·łamigłówki i zadania logiczne,

·zastosowania matematyki w praktyce.

Etap szkolny konkursu

odbędzie się 6 lutego 2013 r. o godzinie 9:00 i będzie polegał na napisaniu testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. Czas pracy uczniów w czasie etapu szkolnego wynosi 60 minut. Prace uczniów są kodowane i powinny być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje.

Komitet Konkursu ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego w terminie do siedmiu dni roboczych po otrzymaniu wszystkich protokołów od Przewodniczących Komisji Szkolnych.

Nazwiska uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną przesłane na podany przez szkoły adres e-mail oraz ukażą się na stronie: www.snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie.

Finał konkursu

odbędzie się 27 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Nr 6 - Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie, ul.Solarza 12. Zestaw konkursowy będzie składał się z 4 zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie etapu finałowego wynosi 60 minut.

Additional information