Search

Information

Natura

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy 1 uczestniczą w międzynarodowym projekcie eTwinning "Natura". Naszymi partnerami w projekcie są uczniowie z Włoch, Albanii, Bułgarii, Słowacji i Czech. Zadania podejmowane w ramach współpracy zachęcą dzieci do poznawania i ochrony naturalnego środowiska. Partnerzy projektu będą wspólnie komunikować się oraz prezentować prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.
 

Kto Ty jesteś?

Klasa 1c przystąpiła do krajowego projektu e Twinning "Kto Ty jesteś?" Działania podejmowane w projekcie dotyczą wychowania do wartości, rozwijania kompetencji informatycznych, komunikacji i współpracy. 
 

Excellent student coding w 1 c

Od września  2017r. uczniowie klasy 1c uczestniczą w międzynarodowym projekcie e twinning "Excellent student coding". Naszymi partnerami projektu są uczniowie nauczania początkowego z Warszawy, Krakowa i Grecji. W ramach wspólnych działań dzieci poznają zasady obowiązujące w szkole i  ustalają klasowe kodeksy. Uczą się tworzenia piktogramów, a swoje reguły prezentują w formie labiryntu.

Dzień Niemiecki

Certyfikat eTwinning

Dzień Kropki

 We wrześniu   2017 r. szkoła włączyła się do Projektu Ogólnopolskiego e-Twinning Dzień Kropki. Międzynarodowy Dzień Kropki to wielkie święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, umacniania wiary we własne siły. Co roku gromadzi miliony dzieci i nauczycieli wokół historii Vashti, bohaterki "Kropki" Petera Reynoldsa. Również w naszej szkole uczniowie w Dniu Kropki obejrzeli krótki film z małą dziewczynką, która nie wierzyła we własne możliwości. W salach lekcyjnych rozmawiano o swoich talentach, mocnych stronach, zainteresowaniach. W wielu klasach odbyły się ciekawe zajęcia polonistyczne, matematyczne, komputerowe oraz ruchowe z kropkami w tle. Na pamiątkę pierwszej kropki Vashti powstały kolorowe prace plastyczne, prezentowane na szkolnym korytarzu. 
 
nazwa: Doy Day, czyli Dzień Kropki 2017
Naszymi partnerami było 49 nauczycieli z całej Polski.
 

Additional information